Skip to content

Aperçu
ไทย

Weights

4

Styles

4

Available

Variable

Stylistic Sets

5

โฆษณา

↑ Aperçu ไทย Light

เงินตรา

↑ Aperçu ไทย Regular

จักรวาล

↑ Aperçu ไทย Medium

ฉลาก

↑ Aperçu ไทย Bold

Alpha, Papa,
Echo, Romeo,
Charlie, Uniform

LDN -> LA

ลอนดอนไปลอสแอนเจลิส
(5,437 ไมล์) 11 ชม. 15 นาที

NYC -> SYD

นิวยอร์กซิตีไปซิดนีย์

(9,929 ไมล์) 22 ชม. 20 นาที

GVA -> CAI

เจนีวาไปไคโร
(1,756 ไมล์)

S — เซอร์รา

T — แทงโก

U — ยูนิฟอร์ม

แอร์ ราห์

แทง โก

ยู นี ฟอร์ม

V — วิคเตอร์

W — วิสกีย์

X — เอ็กส์เรย์

วิก ทา

วิสส์ คีย์

แอคส์ เรย์

Y — แยงกี้

Z — ซูลธ

หยาง คีย์

ซู ลู

72, 590 เจ็ด สอง,ห้า เก้า ศูนย์
เจ็ด สอง,สอง สาม เก้า 772,239
200,590 สอง ศูนย์ ศูนย์,ห้า เก้า ศูนย์
สอง ศูนย์ ศูนย์,สอง สาม สี่ 200,234
321,100 สาม สอง หนึ่ง,หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์
สาม สอง หนึ่ง, ลบแปด 442,590

โยโกฮามะ